The Web
ຂໍຍີນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນທຸກຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກເພື່ອນຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກະລຸນາຢ່າງເປັນກັນເອງເພາະວ່າເຮົາຄືສ່ວນນຶ່ງຂອງເພື່ອນແລະດ້ວຍຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ

GALLERY   ປະມວນຮູບ

LINKS = リンク集 = ລີງຄ໌

ລັດຖະບານໜັງສືພີມ,ສື່ຕ່າງໆສະຖານທູດທະນາຄານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ສະພາແຫ່ງຊາດໜັງສືພີມປະຊາຊົນທູດລາວປະຈຳສະວີດທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວUN
ລັດຖະບານວຽງຈັນທາມທີ່ອອດສະເຕ່ເລັຽການຄ້າຕ່າງປະເທດADB Lao Office
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວຽງຈັນໃໝ່ປະຈຳສະຫາຣັດທະນາຄານລາວ-ວຽດWorld Bank Lao Office
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງປະຈຳສະຫາປະຊາຊາດທະນາຄານອີນດູໄຊນາFAO Lao Office
ກະຊວງອຸດສະຫາກຳ
ແລະການຄ້າ
ກອງທັບປະຊາຊົນລາວທະນາຄານລາວ-ຝະລັ່ງEU Lao Office
ກະຊວງການເງີນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດທະນາຄານພັດທະນາລາວUNDP Lao Office
ກະຊວງກະສີກຳແລະປ່າໄມ້ລາວສະຕາWHO Lao Office
ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະຂົນສົ່ງ
ວຽງຈັນວັນນີ້IMF Lao Office
ກະຊວງໂທລະຄົມມະນາຄົມ,
ໄປສະນີແລະການສື່ສານ
ຂ່າວສານປະເທດລາວJICA Lao Office
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກUNICEF Lao Office
ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະກິລາ
ASEAN
ກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະເຕັກໂນໂລຍີ
ທະນາຄານເອສທີ
ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ແຮ່
ທະນາຄານລາວ-ການາດາ
ກະຊວງແຜນການ
ແລະການລົງທືນ
ທະນາຄານເອຊີລີດາ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ,
ທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
ກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທະນາຄານຊາດເຕີ
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,
ວັດທະນາທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ
ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສີກຳ
ກະຊວງຍຸດຕິທຳສູນສະຖິຕີແຫ່ງຊາດ

ກັບໜ້າຫລັກ


ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ຈຳເປັນ


ກັບໜ້າຫລັກ


連絡方法

◇住所: P.O.Box 073,Km 20, Khamkeut, Bolikhamxay, Lao (ラオス)。
◇電話番号: 020-55890980 / ポンペン村・カムケット市・ボリカムサイ県・ラオス。
◇学校: ポンペン村立学校。(年度 2014-2021)
◇アドレス: bounthone21@hotmail.com。
◇サイト: 父のサイト。保護者。
◇問い合わせ: 【是非・問い合わせ】問い合わせフォーム