The Web

ດ້ວຍຄວາມຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!

ຂໍຍີນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນທຸກຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກເພື່ອນຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກະລຸນາຢ່າງເປັນກັນເອງເພາະວ່າເຮົາຄືສ່ວນນຶ່ງຂອງເພື່ອນແລະດ້ວຍຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ

AMATA in Nongkhai = ອະມະຕະທີ່ໜອງຄາຍ

ສະໄໝຍັງນ້ອຍພໍ່ມັກພາໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການພະຈົນໄພໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມຈີງມັນກໍເປັນຢ່າງວ່າເພາະວ່າຫລັງຈາກທີ່ແມ່ແຍກທາງກັບພໍ່ຊີວິດຂອງຕະກໍຕ້ອງພະເນຈອນແບບຢ່າງທີ່ຕັ້ງໂຕ ເກືອບບໍ່ທັນຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານພໍ່ຕ້ອງຢູ່ໄກແມ່ກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ້ານເພາະຕ້ອງໄປຕາມແຝນໃໝ່,ຕະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ນຳປູ່ແລະ ຍາດຂອງພໍ່ແລະບາງຄັ້ງກໍຕ້ອງໄດ້ມາຢູ່ນຳແມ່ເຖົ້າເພາະວ່າພໍ່ເປັນຫ່ວງເລື້ອງການໄປໂຮງຮຽນທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິ ເຫດໄດ້ແລະໃນທີ່ສຸດການເດີນທາງກໍມາເຖີງເມື່ອພໍ່ພາຕະມາຮອດດີນແດນສະມຸໄລ,ພໍມາຮອດການພະຈົນໄພຂອງ ຕະກໍເລີ້ມແລະແລ້ວໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມາອາສັຍຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກີນນອນທີ່ຄຸ້ມບ້ານຊີໂນດະ,ເມືອງອີຊູມິ,ແຂວງໂອສາກາ ແລະຮຽນໜັງສືທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຊີໂນດະເລີ້ມຕົ້ນທີ່ປີທີໜຶ່ງແລະຕອນທີ່ພໍ່ສ້າງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນໄດ້ຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປໍ 2/3 ການຮຽນກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍເພາະວ່າການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຍາກເພາະຕ້ອງ ໄດ້ຮຽນຫລາຍຢ່າງຕ້ອງມີຄູອາສາສະມັກຊ່ວຍໃນບາງຄັ້ງການເຂົ້າກັບເພື່ອນຮຽນດ້ວຍກັນກໍມີບັນຫາຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ທົນເອົາເພາະວ່າເວລານັ້ນໜັງສືຂອງຕະຍັງບໍ່ທັນໄດ້(ໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້)ຫລື ວິສາ,ຫາກ ໄດ້ໜັງສືແມ່ນອາດໄດ້ຢູ່ນຳພໍ່,ທີ່ໜັງສືຊັກຊ້າເພາະວ່າພໍ່ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ເປັນປົກກະຕິຈິ່ງມີບັນຫາເລື້ອງເອກະສານ。

GALLERY = ຮູບບາງການເຄື່ອນໄຫວ

ບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງທີ່ສປປລາວແລະປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ພໍ່ໄດ້ລວບລວມເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກໃນຍາມ ເວລາທີ່ຫງຽບເຫງົາຫລືເວລາໃຫຍ່ທີ່ໂຮງຮຽນກໍມີກິດຈະກຳຫລາຍຢ່າງທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທັງໃນໂຮງຮຽນແລະນອກ ໂຮງຮຽນກໍເປັນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຫາປະສົບປະການຕາມການພັດທະນາຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງຍີ່ປຸ່ນແລະທັງຂອງ ໂຮງຮຽນກີນນອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ,ບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມສຸກແຕ່ບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຈຳໃຈເຮັດເພາະວ່າເປັນກົດລະບຽບຂອງໂຮງ ຮຽນການຢູ່ຮ່ວມກັນຫລາຍຄົນຍິ່ງມີບັນຫາເພາະວ່າຕະເຄີຍໄດ້ຢູ່ຢ່າງອິດສະລະຕ້ອງໄດ້ມາຢູ່ຮ່ວມກັນແບບຫລາຍຄົນມັນ ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອົດທົນເພາະຄວາມຈຳເປັນຈົນກວ່າວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງດີຂື້ນຈິ່ງຈະໄດ້ມີເວລາ ປັບໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້,ດີທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ກັບບ້ານຄືສປປລາວພ້ອມກັນກັບພໍ່ເພາະເປັນຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ເໝືອນກັນທີ່ຕ້ອງ ການກັບເມື່ອຢູ່ປະເທດລາວເພາະວ່າຢ່າງນ້ອຍຊີວິດເປັນອິດສະລະເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງເຖີງແມ່ນວ່າຊີວິດ ຈະມີແຕ່ຂໍ້ຫຍຸ້ຍາກແຕ່ອາດມີຄວາມສຸກບໍ່ຫລາຍກໍນ້ອຍຕາມທຳມະຊາດແຕ່ເມື່ອໃດເວລານັ້ນຈະມາເຖີງກໍໄດ້ແຕ່ຝັນ。

CONTACT FORM = 問い合わせフォーム= ແບບຟອມການຕິດຕໍ່

Powered byEMF Form Builder

ການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ= A Little Activities= 少し日本で活動。

連絡方法

◇住所: P.O.Box 073,Km 20, Khamkeut, Bolikhamxay, Lao (ラオス)。
◇電話番号: 030-5108445 / ポンペン村・カムケット市・ボリカムサイ県・ラオス。
◇学校: ポンペン村立学校。中学校。(年度 2013-2026)
◇アドレス: bounthone21@hotmail.com。
◇サイト: 父のサイト。保護者。
◇問い合わせ: 【是非・問い合わせ】問い合わせフォーム