ຄົ້ນຫາ
ຂໍຍີນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນທຸກຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກເພື່ອນຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກະລຸນາຢ່າງເປັນກັນເອງເພາະວ່າເຮົາຄືສ່ວນນຶ່ງຂອງເພື່ອນແລະດ້ວຍຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ

ທ້າວ ອະມະຕະ ຊະນະສີນ ແລະ ບູນທອນ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສາເຫດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວຂື້ນມາກໍເພື່ອເປັນການແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບປະການກັບບັນດາເພື່ອນທັງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນການສ້າງສຳພັນ ທະໄມຕີ ພ້ອມທັງປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ເພື່ອນສົ່ງຄຳເຫັນເຮົາສ້າງແບບຟອມໃນ ການຕິດຕໍ່ ແຕ່ຂໍເປັນການສ້າງສັນ ເພາະວ່າເຮົາຍັງຕ້ອງສຶກສາຮ່ຳຮຽນກະລູນາຂຽນຂໍ້ຄວາມແລ້ວຄະລິກCONTACT ການມີເພື່ອນຫລາຍກໍປຽບສະເໝືອນບ້ານທີ່ມີປ່ອງຢ້ຽມຫລາຍປ່ອງເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຮັບເອົາສິ່ງທີ່ດີແລະມິດຕະພາບ ເຖີງແມ່ນມີບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ສົບອາລົມຂອງເພື່ອນຫລືມີບາງສິ່ງຢ່າງຂາດຕົກບົກຜ່ອງເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນກັນເອງມາ ຕາມທີ່ນີ້ດ້ວຍ。ຫາກເພື່ອນຕ້ອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງຕາມຄວາມປາດຖະນາຂອງເພື່ອນເຮົາກໍຂໍເປັນສ່ວນ ນຶ່ງໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳເລັດຂອງເພື່ອນແບບເປັນກັນເອງອະນາຄົດອາດເປັນງານທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ເພາະວ່າພຽງແຕ່ ເພື່ອນໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ມີເທື່ອລະນ້ອຍເຮົາຫວັງວ່າເພື່ອນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງຢ່າງແນ່ນອນທີ່ສຸດ.

ວັນເກີດຂອງທ້າວ ຊະນະສີນ ອະມະຕະ 04/10/2006.

CONTACT FORM = 問い合わせフォーム= ແບບຟອມການຕິດຕໍ່

Powered byEMF Form Builder

CONTACT FORM,。連絡方法

◇住所: P.O.Box 073,Km 20, Khamkeut, Bolikhamxay, Lao (ラオス)。
◇電話番号: 020-55890980 / ポンペン村・カムケット市・ボリカムサイ県・ラオス。
◇学校: ポンペン村立学校。(年度 2014-2028)
◇アドレス: bounthone21@hotmail.com。
◇サイト: 父のウェブ・ページ。保護者。
◇問い合わせ: 【是非・問い合わせ】問い合わせフォーム

ກັບໜ້າຫລັກDonate